< อัตลักษณ์ รักษ์ความเป็นไทย>
::: ประวัติโรงเรียน
::: อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
::: วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
::: สัญลักษณ์โรงเรียน
::: เพลงมาร์ชโรงเรียน
::: สีประจำโรงเรียน
::: ดอกไม้ประจำโรงเรียน
::: แผนที่โรงเรียน
::: อาคารสถานที่
::: กลุ่มบริหารวิชาการ
::: กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
::: กลุ่มบริหารทั่วไป
::: กลุ่มบริหารงบประมาณ
 
::: ข้อมูลครู
::: ข้อมูลนักเรียน
::  ประวัติผู้อำนวยการโรงเรียน
::: ผู้บริหารโรงเรียน
::: ทำเนียบผู้บริหาร
::: ทำเนียบบุคลากร
::: ประธานกรรมการสถานศึกษา
::: คณะกรรมการสถานศึกษา
 
::: มัธยมศึกษาปีที่ 1
::: มัธยมศึกษาปีที่ 2
::: มัธยมศึกษาปีที่ 3
::: มัธยมศึกษาปีที่ 4
::: มัธยมศึกษาปีที่ 5
::: มัธยมศึกษาปีที่ 6
:
 
 

   หลักฐานในการสมัคร  ม.1 ห้องเรียนปกติ ใบรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้น ป.6 และทะเบียนบ้านตัวจริง
                                       ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ใบรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้น ป.6, ผลการเรียน
                                              และทะเบียนบ้านตัวจริง
                                      ม.4 ใบรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.3 และทะเบียนบ้านตัวจริง
                                            
คลิกไฟล์ดาวน์โหลด   รายงานการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง (SAR) ครูผู้สอน
                                      รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระฯ
โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" รับสมัครครูอัตราจ้างแนะแนว จำนวน 1 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 9,700 บาท
คุณสมบัติ 1. จบสาขาจิตวิทยาการแนะแนว จิตวิทยาการให้คำปรึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.เป็นบุคคลที่มีความวิริยะ อุตสาหะ และอุทิศตนใหกับงานราชการ
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" ได้ตั้งแต่
บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 เม.ย. 59 สอบถาม โทร 036-371211 หรือครูวราภรณ์ 089-5135433
ผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2559 คลิกดูรายชื่อ
ตรวจสอบผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
   ครั้งที่ 65 ณ จังหวัดอ่างทอง ได้ที่ http://www.central65.sillapa.net/sm-center/
  แบบฟอร์มงานวิจัยในชั้นเรียน  คลิกดาวน์โหลด
  ประกาศ สอบราคาจ้างเหมารถบัสโดยสารพัดลม  คลิกดาวน์โหลดไฟล์ 
 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" ขอแสดงความยินดีกับ
   นายอุดร สารคม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" ซึ่งเดินทาง
   มารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558
ดาวน์โหลดแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 2558    คลิกดาวน์โหลด
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล./57-ก
   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    คลิกดาวน์โหลดไฟล์          
ตรวจสอบตารางการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
   ครั้งที่ 65 ณ จังหวัดอ่างทอง ได้ที่ http://www.central65.sillapa.net/sm-center/
1 เมษายน 2559 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"
เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
กรุงเทพฯ
คลิกชมภาพ
1 เมษายน 2559 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"
ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง
คลิกชมภาพ
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-เกาหลี(IYF)
ณ หอประชุมสรกิจพิมล    คลิกชมภาพ
งานสรกิจนิทรรศ ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกชมภาพ
นักเรียนระดับชั้น ม.6 เข้ารับการอบรม
เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์
คลิกชมภาพ
ค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา
2558 ณ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
คลิกชมภาพ
วันครู 16 มกราคม 2559
คลิกชมภาพ

กิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ 2559
คลิกชมภาพ

นายอุดร สารคม
 
 
 
::: ประธานสหวิทยาเขต
::: โครงการสหวิทยาเขต
โรงเรียนในสหวิทยาเขตเบญจมิตร
::: หนองแค "สรกิจพิทยา"
::: หินกองวิทยาคม
::: เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
::: หนองแซงวิทยา
::: ประเทียบวิทยาทาน
 
 
 
 
 
 
     
โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
ตั้งอยู่เลขที่  13 ถนนเศรษฐสมบูรณฺ์  ต.หนองแค   อ.หนองแค   จ.สระบุรี 18140
โทรศัพท์ 036 -371211 โทรสาร 036 - 371978

ติดต่อผู้จัดทำ งานคอมพิวเตอร์ : swnknp14@gmail.com

สถิติ : good hits
Websites Statistics Tool