ภาพกิจกรรม

   

นายบุญส่ง ทุมมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" เป็นประธานในพิธีเปิดงานตรุษจีน 2562  ณ อาคารสรกิจพิมล 3 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายทวน เที่ยงเจริญ

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

   

แหล่งความรู้  

   

Facebook  

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036-371211 โทรสาร 036-371978 Email : n.sorakit@hotmail.com Website : www.sorakit.ac.th