หลักสูตรสถานศึกษา  

   

นับคนดูเว็บ  

   

สื่อการสอน  

   

งานแนะแนว

 นางวราภรณ์   ผาแสง

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานแนะแนวทางการศึกษา

 

 

 

  

   

  

 

นางสาววันดี   แจ่มปัญญา

ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตรีอนุชิต  พรเจริญจิตร

ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริพร  ปฏิเวช

ครูผู้ช่วย

                                                                                                                       

 

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายทวน เที่ยงเจริญ

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

   

Facebook  

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036-371211 โทรสาร 036-371978 Email : n.sorakit@hotmail.com Website : www.sorakit.ac.th