ประกาศโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

   

แนะแนวบุคลากรงาน

 นางวราภรณ์   ผาแดง

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานแนะแนวทางการศึกษา

 

นางสาววันดี   แจ่มปัญญา

ครู

 

 

 

 

 

 

ว่าที่ร้อยตรีอนุชิต  พรเจริญจิตร

ครูผู้ช่วย

                                                                                                                       

 

 

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"