หลักสูตรสถานศึกษา  

   

สื่อสารองค์กร  

   

ประกาศโรงเรียน

   

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

 

ว่าที่ ร.ต.หญิงพนิดา  สามงามนิ่ม

ตำแหน่ง ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 
 

 นายรัตนพล พลราษฎร์
ครู คศ.1

นายภูรินทร์ วัวลำพอง
ครู คศ.1
นายกรกต วงษา
ครู คศ.1
 

 

     นายวรยส  ห้วงสมุทร

ครู คศ.1

 

 

 

 

 

 

 

  นางสาวศิริลักษณ์ พุฒซ้อน

          ครูอัตราจ้าง

 

 

นายสุทธิพงษ์ สีหะวงษ์

ครูผู้ช่วย

   

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมนูญ ชัยสูงเนิน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองแค "สรกิจพิทยา"

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036-371211 โทรสาร 036-371978 Email : n.sorakit@hotmail.com Website : www.sorakit.ac.th