หลักสูตรสถานศึกษา  

   

สื่อสารองค์กร  

   

ห้องเรียนออนไลน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ภาคเรียนที่ 1/2564

 

คลิกห้องเรียนออนไลน์

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมนูญ ชัยสูงเนิน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองแค "สรกิจพิทยา"

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036-371211 โทรสาร 036-371978 Email : n.sorakit@hotmail.com Website : www.sorakit.ac.th